Werkgroep Leesoffensief pabo Leeuwarden – NHL Stenden Hogeschool

Omschrijving project

Een werkgroep met als doel om het lezen en leesonderwijs een sterkere plek te geven binnen het gehele curriculum van de pabo door verschillende activiteiten te initiëren.

Beoogde eindresultaat

Aandacht voor lezen en jeugdliteratuur bij alle pabo-docenten als vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Verkennend gesprekken met verschillende partners (Fers, biblio- theken, Stichting Lezen) hebben plaatsgevonden. We onderzoeken hoe we gezamenlijk kunnen optrekken om de ‘bibliotheek op de pabo’ te versterken. Daarnaast wordt intern gekeken naar mogelijkheden voor het realiseren van het project de ‘bibliotheek op de pabo’.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Verder onderzoek naar de mogelijkheden binnen de pabo. Op 4 maart vond een verhalendag plaats waarbij alle docenten van de pabo werden betrokken.

Wat maakt dit een mooi project?

Studenten worden enthousiaste leesbevorderaars. Leesbevordering wordt structureel in de breedte van het curriculum van de pabo opgenomen. Het is een verantwoordelijkheid van alle docenten van alle vakken.