Over ons

Het Fries Leesoffensief is een initiatief van Fers en de Friese bibliotheken. Samen met verschillende partners (zie hieronder) vormen wij een Leescoalitie in Fryslân. We organiseren allerlei initiatieven om het lezen te bevorderen. Want een taalrijk mens is een kansrijk mens. Alle acties bundelen wij in een tweejaarlijkse actieagenda. Maar we doen meer. Zo organiseren we kennissessies, bijvoorbeeld over het belang én het plezier van lezen.

Raad van Inspiratie

Heel Fryslân aan het lezen! Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. De Leescoalitie krijgt daarom hulp van de Raad van Inspiratie. Daarin zitten mensen die leesbevordering op de agenda krijgen én houden. Die de juiste mensen weten te mobiliseren. Die verbindingen weten te leggen tussen initiatieven zodat ze elkaar versterken. De Raad van Inspiratie bestaat uit Alex Bonnema, Caspar van den Berg, Geesje Duursma, Lineke Kleefstra, Sandra van Gaalen en Wybren Jorritsma. 

Voorzitter van de Raad van Inspiratie is de Commissaris van de Koning in Fryslân, drs. A.A.M. Brok. Waarom hij leesvaardigheid zo belangrijk vindt? Hij vertelt het graag.