Voor veel mensen is lezen niet vanzelfsprekend. In Fryslân heeft ongeveer 1 op de 7 volwassen inwoners moeite met lezen en schrijven. Daarnaast verlaat 1 op de 3 jongeren onvoldoende leesvaardig de middelbare school. Het Fries Leesoffensief wil hierin verandering brengen. Wij willen dat meer inwoners van Fryslân voldoende kunnen lezen om mee te kunnen doen aan de samenleving.
Help jij mee om dat doel te bereiken? 

Wil jij op een mooie manier bijdragen aan het leesoffensief?
Heb je bijvoorbeeld een inspirerend voorbeeld van een leesbevorderend project dat het delen waard is?

Neem dan vooral contact met ons op!

f a c t s
13,4%
van de inwoners van Fryslân heeft moeite met lezen en schrijven
1 op 3
leerlingen loopt risico op laaggeletterdheid
Lees- plezier
is de motor van betere leesvaardigheid
Ons doel:
binnen 10 jaar is 90% van de Friezen voldoende leesvaardig