Nieuwe editie leesmagazine LETTER

Op vrijdag 12 juli verscheen de vijfde editie van magazine LETTER, als leesbijlage van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Met dit jaarlijkse zomermagazine wil Leeuwarden UNESCO City of Literature lezen en literatuur stimuleren. In dit nummer staan o.a. interviews met schrijvers Rinke Verkerk en Sipke de Schiffart, een strip, een lied van Meindert Talma en veel boekentips.

Het blad is ook los verkrijgbaar, onder meer bij Friese boekhandels. De artikelen verschijnen meertalig op leeuwardencityofliterature.nl en het magazine is daar vanaf 12 juli ook te downloaden als ePub voor op de e-reader. Dit jaar verschijnt er voor het eerst ook een beknopte studenten-editie van LETTER, als bijlage van de Leeuwarder Studentenkrant.

Magazine LETTER maakt deel uit van de actieagenda van Leeuwarden UNESCO City of Literature i.h.l.v. het Fries Leesoffensief. Met dit ‘brede gebaar’ wordt leesplezier actief gestimuleerd.