Publieksacademie Leven lang ontwikkelen: Groei werkt! – Gemeente Leeuwarden

Omschrijving project

Een publieksacademie voor de gehele arbeidsmarktregio, gericht op bewustwording over de aanwezigheid van verminderde basisvaardigheden bij werknemers en werkzoekenden.

Beoogde eindresultaat

Een publieksacademie is georganiseerd ter bewustwording, herkenning, aanpassen communicatie en doorverwijsmogelijkheden.

Wat is er in 2023 gebeurd?

De publieksacademie heeft plaats- gevonden op dinsdag 26 september 2023 met onder andere een presentatie van Job van ’t Veer (lector Digitale Innovatie bij NHL Stenden hogeschool), toegepast theater door De Gloed over laaggeletterdheid en werken, een panelgesprek met lokale werkgevers over praktijkervaringen, handvatten en tips en “Aan de slag in de regio”. Er waren 80 genodigden.

Wat staat er in 2024 op de planning?

De werkgroep blijft elkaar opzoeken en kennis delen. Er komt een Padlet waarop alle informatie deelbaar wordt gemaakt. Een vacature voor een aanjager basisvaardigheden wordt uitgezet.

Wat maakt dit een mooi project? 

Meer bewustwording over laag- geletterdheid en de mogelijkheden om werkenden en werkzoekenden te helpen bij het verbeteren van hun basisvaardigheden. Dit kan leiden tot duurzame inzetbaarheid en gelukkigere werknemers.