Lêze foar de List – Tresoar

Omschrijving project

De Friese variant van Lezen voor de lijst, een website voor literatuuronderwijs.

Beoogde eindresultaat

Friese boeken worden gelezen in de les en opdrachten worden gemaakt. Ook blijft het aanbod actueel en aangevuld.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Er zijn nieuwe opdrachten bij boeken gemaakt.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Doorgaan met het maken van nieuwe opdrachten bij boeken.

Wat maakt dit een mooi project?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs maken kennis met Friese literatuur, docenten krijgen opdrachten om mee te werken.