Literatuurmusem – Tresoar

Omschrijving project

Een permanente tentoonstelling over de Friese literatuur waar Fries, meertaligheid en geschiedenis een plek krijgen.

Beoogde eindresultaat

De permanente tentoonstelling is gerealiseerd en is aansprekend. Ook zijn er wisselexposities en wordt een groot publiek bereikt.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Informatie verzamelen en plannen maken.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Informatie verzamelen en plannen maken.

Wat maakt dit een mooi project?

Mensen meenemen in de totaal-ervaring.