Versterken wat werkt – Fries Bibliotheken Netwerk

Omschrijving project

Het versterken van de educatieve programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school.

Beoogde eindresultaat

100% dekking van BoekStart en dBos voor alle kinderen van 0-22 jaar in heel Friesland.

Wat is er in 2023 gebeurd?

In 2023 hebben de Friese bibliotheken hard gewerkt aan de opschaling van de educatieve programma’s BoekStart en de Bibliotheek op school. Er worden goede stappen gezet om 100% dekking binnen heel Friesland te bereiken.

Naast opschaling, werken de bibliotheken aan een inhoudelijke doorontwikkeling. De educatiespecialisten van de vijf basisbibliotheken hebben de programma’s BoekStart in de Kinderopvang en de Bibliotheek op school (primair onderwijs) kritisch tegen het licht gehouden.

Voor beide programma’s zijn plannen ontwikkeld om de programma’s naar een hoger niveau te tillen. Een goede samenwerking met kinderopvang en het onderwijs is daarbij essentieel om een structurele, duurzame samenwerking neer te zetten. Bij deze doorontwikkeling willen de bibliotheken ook andere partners uit het veld betrekken. Denk daarbij aan de gemeenten, de provincie, de GGD en vele anderen.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Het komende halfjaar zal de opschaling worden voortgezet en worden de plannen rondom de doorontwikkeling van BoekStart en de Bibliotheek op school verder uitgewerkt en uitgevoerd. Hierbij zullen verschillende partners binnen het Fries Leesoffensief betrokken worden. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met het MBO en de Pabo om samenwerkingen te verkennen.

Wat maakt dit een mooi project? 

Het project is van toegevoegde waarde, omdat de vijf bibliotheken de krachten bundelen om samen in de vraag en behoefte van het onderwijs te voorzien. Individueel breiden zij de samenwerkingen uit en wordt er naar 100% dekking toegewerkt, maar gezamenlijk wordt de inhoud geëvalueerd en doorontwikkeld tot een provinciaal kwalitatief hoogstaand aanbod.