Een taalrijke leer/werkomgeving voor pabostudenten – NHL Stenden Hogeschool

Omschrijving project

Studenten onderdompelen in leesbevordering binnen de context van samen opleiden.

Beoogde eindresultaat

Een rijke leercontext bieden voor studenten, die meer competentie op het gebied van leesbevordering van studenten leraar basisonderwijs oplevert.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Verkennende gesprekken ten aanzien van de uitvoering hebben plaatsgevonden. Met de bibliotheken is verkend wat mogelijk is qua samenwerking van bibliotheek en basisschool. Intern is onderzocht op welke manier we dit project vorm gaan geven. We zoeken naar mogelijkheden binnen Samen Opleiden in de school.

Wat staat er in 2024 op de planning?

De mogelijkheden verder onderzoeken en vormgeven. Basisscholen benaderen die in samenwerking met de bibliotheek hier aan kunnen werken. We willen in het tweede semester dit project kleinschalig van start laten gaan door middel van een dbe-opdracht.

Wat maakt dit een mooi project?

De samenwerking bibliotheek, basisschool en pabo komt bij dit project volop aan bod. Het is essentieel voor studenten om zich te kunnen ontwikkelen tot enthousiaste leesbevorderaars en zij maken daarbij kennis met de veelzijdigheid van en samenwerking met de bibliotheek. Bovenstaande is één van de activiteiten vanuit de werkgroep Leesoffensief pabo.