Een taalrijke omgeving voor ieder kind – Gemeente Leeuwarden

Omschrijving project

De omgeving van het kind, met een focus op Leeuwarden Oost, bewust maken van het belang dat kinderen opgroeien in een taalrijke omgeving.

Beoogde eindresultaat

Bewustwording van professionals zodat zij ouders kunnen informeren over de noodzaak van een taalrijke omgeving (in de eigen taal).

Wat is er in 2023 gebeurd?

Er is een netwerkbijeenkomst geweest in Leeuwarden Oost. Hierbij waren verschillende partners aanwezig zoals, consultatiebureaus, kraamzorg, Popp MCL, wijkcentrum, welzijn en Humanitas. Het doel was een korte blik op het thema laaggeletterdheid en elkaar te ontmoeten en te achterhalen wat er allemaal al wordt geboden rondom jonge gezinnen. De teams van twee verschillende consultatiebureaus zijn vervolgens getraind in het herkennen, doorverwijzen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Er is een boekstartcoach gestart op beide consultatiebureaus voor één dagdeel in de week.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Er komt een terugkoppeling van de netwerkbijeenkomst naar alle partners en de consultatiebureaus. Daarin worden alle opgehaalde gegevens gedeeld zodat men elkaar beter kan vinden. In Grou vindt ook een soortgelijke netwerkbijeenkomst plaats. Hier is tevens de huisartsenpraktijk bij aanwezig. Dit is onderdeel van de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid in Leeuwarden.

Wat maakt dit een mooi project? 

Er komt meer bewustwording op het thema laaggeletterdheid binnen jonge gezinnen. Voor kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien kan dit de weg zijn naar het opgroeien in een taalrijkere omgeving. Waardoor zij betere kansen krijgen en laaggeletterdheid niet van generatie op generatie wordt overgedragen.