Mbo-keuzedeel ‘Specialist leesbevordering 0-12 jaar – Firda

Omschrijving project

Firda rolt het mbo-keuzedeel ‘Specialist leesbevordering 0-12 jaar’ provinciebreed uit; zowel ín de school (bol en bbl) als buiten de school voor onderwijsassistenten en (specialistisch) pedagogisch medewerkers (dus VVE, PO, IKC’s etc.)

Beoogde eindresultaat

Huidige én nieuwe (specialistisch) pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten worden leesbevorderaars met hart en ziel. Zo krijgt de leesbevordering voor kinderen van 0-12 jaar over de hele linie een enorme boost.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Intern: binnen opleidingen als pedagogisch werk en onderwijsassistent behoort het kiezen van dit keuzedeel tot het aanbod keuzedelen.

Extern: de voorbereiding om het keuzedeel provinciebreed uit te rollen heeft plaatsgevonden. Op 15 november vond een train-de-trainer plaats waar 15 docenten aan deelnamen.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Er wordt een training aangeboden voor docenten die het keuzedeel intern of extern willen geven. Extern betreft het scholen onderwijsassistenten/ leraarondersteuners en medewerkers in de kinderopvang. Door de aandacht die leesplezier op meer fronten krijgt, is de verwachting dat de vraag naar uitvoering van het keuzedeel zowel intern als extern zal toenemen.

Wat maakt dit een mooi project? 

Het bevorderen van leesplezier is niet alleen van belang voor de studenten van Firda maar het verdient op vele terreinen, binnen alle leeftijdsgroepen aandacht. Studenten die opgeleid worden voor beroepen waar zij dagelijks met kinderen te maken krijgen worden leesbevorderaars. Als zij het belang van lezen inzien en dit in de dagelijkse praktijk tot uiting brengen zal dit effect hebben op de opvoeders/verzorgers van 0-12-jarigen.