Sloop dit Boek – Fries Bibliotheken Netwerk

Omschrijving project

Met de vakoverstijgende lessenserie ‘Sloop dit boek’ wil de Bibliotheek leerlingen op een speelse wijze stukjes laten lezen om zo de weerstand om te lezen bij jongeren te verkleinen en de leesmotivatie te vergroten.

Beoogde eindresultaat

Er is een lessenserie van tien lessen bij het boek ‘Sloop dit boek (in naam der wetenschap)’ beschikbaar voor leerlingen uit de eerste klas van het VMBO en Praktijkonderwijs.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Het afgelopen jaar zijn de eerste drie lessen voor de vakoverstijgende pilot Sloop dit Boek ontwikkeld. De lessen worden gegeven door diverse vakdocenten en zijn bedoeld voor leerlingen van de eerste klas van het praktijkonderwijs en het vmbo. Op speelse wijze komen de leerlingen in aanraking met (rijke) teksten en zo hopen wij de leesaversie te verkleinen en het leesplezier te vergroten. Elke les bestaat uit een stukje slopen van het werkboek, het aanbieden van (rijke) teksten, een werkvorm rondom boeken en uiteraard… (voor)lezen.

Ook is een teamsessie ontwikkeld waarbij de leesconsulent het docententeam inspireert om deel te nemen aan de lessenreeks en hen de urgentie doet inzien van leesbevordering bij álle vakken. Na de herfstvakantie is de pilot van start gegaan en enthousiaste geluiden hebben ons bereikt.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Aan de hand van een uitgebreide evaluatie van de pilot in 2023 hebben we de richting van het project Sloop dit boek moeten bijstellen. We gingen voor opschaling, maar zijn na het analyseren van de ervaringen van leerlingen, docenten en leesconsulenten van mening dat we eerst een focus op doorontwikkeling moeten houden. Het product is nog niet gereed voor opschaling. Daarom sturen we bij en zetten we dit jaar in op doorontwikkeling.

Wat maakt dit een mooi project? 

Het project is mooi, omdat het zich richt op álle docenten binnen een school. Vaak heeft de bibliotheek contact met een taalcoördinator of een bevlogen docent Nederlands, maar met dit project willen we alle docenten doen inzien dat zij leesbevorderaar zijn. Een docent techniek kan een heel mooi rolmodel zijn op het gebied van lezen, omdat leerlingen in eerste instantie niet verwachten dat zij of hij leest. En… zonder taal geen kennisoverdracht!