Pilot Lêsryk – NHL Stenden Hogeschool

Omschrijving project

Leerkrachten en studenten van de pabo enthousiasmeren voor het gebruik van Friese fictieboeken voor leren.

Beoogde eindresultaat

Alle leerkrachten zijn bekend met het inzetten van (Friese) jeugdliteratuur voor leren. Daarnaast hebben ze kennis van het aanbod van Friese fictieboeken met daarbij suggesties voor het werken met rijke teksten ter bevordering van het lezen (en leren) in het Fries.

Wat is er in 2023 gebeurd?

De cursus Lêsryk is gegeven in de periode van maart tot en met mei (vier bijeenkomsten). De 15 deelnemers waren enthousiast over de manier van taal leren met Friese boeken. Ze waren vooral enthousiast over het rijke aanbod aan fictieboeken in het Fries. Ze hebben inspiratiekaarten ontwikkeld die bruikbaar zijn in het basisonderwijs.

Wat staat er in 2024 op de planning?

In het voorjaar van 2024 wordt een nieuwe cursus gegeven.

Wat maakt dit een mooi project?

Cursisten zijn enthousiast over het mooie aanbod van Friese boeken en over de manier waarop ze met deze boeken in de klas aan de slag kunnen om Fries en meertaligheid aan bod te laten komen. Ze worden bewust van het gebruik van rijke teksten voor het leren van taal.