Mei-inoar lêze – City of Literature

Omschrijving project

Samenlezen is een laagdrempelige groepsactiviteit waar hardop gedichten, verhalen en fragmenten uit romans worden (voor)gelezen en gezamenlijk besproken o.l.v. een getrainde leesbegeleider.

Beoogde eindresultaat

In het najaar van 2023 vinden er 3 samenleesactiviteiten plaats met in totaal 40 tot 50 deelnemers en worden er 36 leesbegeleiders geworven en getraind. Vanaf 2024 worden er in heel Fryslân meerdere regelmatige samenleesbijeenkomsten georganiseerd.

Wat is er in 2023 gebeurd?

We hebben vrijwilligers geworven om leesbegeleider te worden, die een training volgden om de rol van leesbegeleider goed uit te kunnen voeren. Daarnaast hebben we boekhandels en bibliotheken benaderd om de samenleesgroepen te faciliteren.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Op verschillende plekken in Fryslân starten we met samenleesgroepen in (vooral) bibliotheken en boekhandels.

Wat maakt dit een mooi project?

Samenlezen/Mei-inoar lêze is heel laagdrempelig: iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. De teksten worden ter plekke uitgedeeld en hardop voorgelezen, waarna je met elkaar in gesprek gaat over wat je hoorde/ las. Het maakt lezen behapbaar en sociaal, en prikkelt de verbeelding en nieuwsgierigheid.