Lezen verbinden aan de visie – Firda

Omschrijving project

Firda formuleert een visie op het leren van de Nederlandse taal en maakt vanuit dit beleid een verbinding naar het Fries Leesoffensief en de doelen 1 en 2. Firda formeert hiermee annex een netwerkgroep, vanuit alle niveaus en alle geledingen (incl. studenten) die de rol van denktank en klankbordgroep vervult.

Beoogde eindresultaat

Een visie die en beleid dat breed gedragen wordt, waardoor Firda stimuleert dat het Fries Leesoffensief organisatiebreed ingezet kan worden. Een netwerkgroep vanuit alle niveaus en alle geledingen van Firda die de rol van denktank en klankbordgroep vervult.

Wat is er in 2023 gebeurd?

De visie is klaar. Hierin is het bevorderingen van leesplezier opgenomen waarbij aangegeven wordt waarom dit van belang is. Het wordt versterkt door dit onderwerp te benoemen in de Kwaliteitsagenda.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Implementatie van de visie Nederlands, waarin het bevorderen van leesplezier is opgenomen, gaat van start. Tevens wordt een projectplan Lezen binnen Firda opgesteld en gaat starten. Zoals eerder genoemd: door het onderdeel te laten zijn van de Kwaliteitsagenda blijft het bevorderen van leesplezier voortdurend onder de aandacht binnen alle gelederen van Firda.

Wat maakt dit een mooi project? 

Door het lezen te verbinden aan de visie Nederlands én de verbinding met de Kwaliteitsagenda en de Strategische Koers krijgt het niet alleen aandacht maar raakt het verankerd binnen Firda.