LETTER – City of Literature

Omschrijving project

Magazine LETTER stimuleert actief het leesplezier met nieuwe verhalen en gedichten, en andere inspirerende artikelen, interviews en boekentips, aan de hand van bredere maatschappelijke thema’s.

Beoogde eindresultaat

Maximaal bereik bij mensen die wel kúnnen lezen maar steeds minder lezen en breder toegankelijk maken via bijv. boekhandels, scholen en bibliotheken, en een online versie.

Wat is er in 2023 gebeurd?

In juli 2023 is de derde editie verschenen van ons leesmagazine LETTER, als zomerse leesbijlage bij Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, en verkrijgbaar bij boekhandels, bibliotheken, gemeentes en andere culturele locaties in Fryslân – met leesbevordering als thema.

In november verscheen tijdens het festival Explore the North voor het eerst een wintereditie van LETTER, met als thema meerstemmigheid. LETTER bevat onder andere interviews, algemene artikelen, boekentips en primaire literatuur.

Wat staat er in 2024 op de planning?

In het voorjaar van 2024 vindt de voorbereiding en productie van de nieuwe zomereditie van LETTER plaats.

Wat maakt dit een mooi project?

LETTER heeft voor ieder wat wils, is bedoeld om te lezen én tot verder lezen en onderzoeken aan te zetten, en biedt een podium aan lokaal talent – zowel schrijvers als illustratoren. LETTER maakt lezen, literatuur en de mensen en organisaties die daarmee bezig zijn zichtbaar en toegankelijk, en doet dat in een aantrekkelijk vormgegeven en (inmiddels) herkenbaar jasje.