Leesvaardigheid en taalvaardigheid in de arbeidsmarktregio Fryslân – Fryslân werkt

Omschrijving project

Het beschikbare aanbod binnen Fryslân in kaart brengen en ontsluiten voor werkgevers, werkzoekenden, werkenden en professionals.

Beoogde eindresultaat

Het beschikbare aanbod is in kaart gebracht en daarvoor is een podium gecreëerd waardoor het aanbod zo optimaal mogelijk benut kan worden.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Het Meerjarig Uitvoeringsprogramma van Fryslân Werkt is gestart met de eerste fase: het verkrijgen van inzicht. Ons inzicht voor
het Fries Leesoffensief, is dat er voor werkenden weinig wordt georganiseerd op het gebied van leesbevordering.

Wat staat er in 2024 op de planning?

De fase inzicht wordt in het voorjaar van 2024 afgerond, waarna concrete doelen, activiteiten en projecten zullen worden geformuleerd en gestart. Het Fries Leesoffensief kan dan bijdragen aan doelstellingen die gericht zijn op het verbeteren van basisvaardigheden in bredere zin en het bevorderen van leesvaardigheid in specifieke zin.

Wat maakt dit een mooi project? 

We zoeken verbinding met de coalities Participatie en Basisvaardigheden binnen de Friese Preventie Aanpak zodat we elkaar versterken, en zodat het Fries Leesoffensief geen los project blijft.