Fijn, lezen! De basis – PCBO

Omschrijving project

Een offensief op voorlezen en het vergroten van leesplezier in het IKC.

Beoogde eindresultaat

Een versterking van leesmotivatie en daar een groot netwerk bij betrekken.