Elke dag lezen (op het rooster) – Firda

Omschrijving project

Onderzoeken hoe we ‘elke dag lezen’ kunnen integreren in (het rooster van) elke opleiding.

Beoogde eindresultaat

Elke dag 30 minuten lezen op het lesrooster.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Binnen enkele opleidingen op verschillende mbo-colleges (Firda-locaties) staat 1 keer per week in het vijfde lesuur vrij lezen op het programma bij alle opleidingen die vallen onder de OntwerpFBRK. Ook komt het voor dat docenten het als vast onderdeel van lessen Nederlands hebben gemaakt maar dit is niet herkenbaar in het rooster benoemd.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Ieder mbo-college geeft aan hoe zij invulling geeft aan het bevorderen van leesvaardigheid en leesplezier op teamniveau. Er zal een projectleider Leesbevordering worden aangesteld die dit gaat ondersteunen en monitoren en zorgt voor verbinding tussen de colleges.

Het uitgangspunt zal niet zijn dat lezen een vaste plek op het rooster moet krijgen. Het is aan de colleges en teams hoe zij hier invulling aan geven en ook hoe zij dit de komende vier jaar willen uitbreiden en verduurzamen.

Wat maakt dit een mooi project? 

Dit kan het verschil maken tussen laaggeletterd zijn en/of blijven. Daarbij blijkt in de praktijk dat het docenten en studenten rust geeft.