De Bibliotheek op school – CSG Bogerman

Omschrijving project

De Bibliotheek op school stimuleert leerlingen van CSG Bogerman om meer te lezen, onder begeleiding van deskundige leesconsulenten en leescoördinatoren.

Beoogde eindresultaat

De leesmotivatie is zichtbaar gegroeid en wordt gemeten middels de Monitor.

Wat is er in 2023 gebeurd?

We zijn druk bezig met bibliotheek- bezoeken op verschillende locaties. Vakcollege Bogerman Sneek is met alle eerste- en tweedeklassers al langsgeweest. De bezoeken voor vmbo, havo en vwo Bogerman Sneek zijn ondertussen grotendeels ingepland. In bibliotheek Koudum zijn al een aantal klassen van Bogerman Koudum op bezoek geweest. En ook voor Bogerman Balk zijn verschillende data geprikt, zodat ook zij langs kunnen komen in Bibliotheek Balk.

Alle onderbouwafdelingen hebben een leescoördinator (of twee) en we hebben de Bibliotheek op school (dBos) uitgebreid van klas 1 naar klas 1 en 2 in alle locaties/afdelingen.

Ook vond er op 23 november een training genaamd ‘Lezen en hoe!’ plaats op Bogerman Sneek, voor docenten van alle opleidingsniveaus.

Wat staat er in 2024 op de planning?

De bibliotheekbezoeken lopen door. Verder doet Bogerman Sneek met alle brugklassers mee aan de landelijke leesbevorderingscampage Read2Me!. Hierbij gaan brugklassers voorlezen. Eerst worden er op school klassenrondes georganiseerd, vervolgens een schoolfinale. De winnaar van deze schoolfinale mag komen voorlezen tijdens de regionale finale in Bibliotheek Sneek en maakt kans om door te gaan naar de provinciale finale in Leeuwarden.

Ook de leescampagnes 3PAK, Nederland Leest Junior en Nederland Leest zijn het benoemen waard. Daar zijn onze scholen zelfstandig mee aan de slag. Het houdt in dat er in de klas gezamenlijk een boek gelezen kan worden en dat daar dan over gepraat wordt.

In de komende maanden worden er op alle locaties ook losse boekpromoties uitgevoerd.

Wat maakt dit een mooi project?

Door deel te nemen aan dBos versterken wij leesbevordering en leesmotivatie bij onze leerlingen en ook het belang van taalgericht werken, wat ons uitgangspunt is in de hele school rond de basisvaardigheid ‘taal’ krijgt met deze aanpak aandacht van docenten. De ondersteuning en samenwerking met de bibliotheek Mar & Fean stimuleert, inspireert en draagt bij aan continuïteit.