Inloopspreekuur Boeken op Recept – City of Literature

Omschrijving project

Leespatiënten kunnen hun hart uitstorten bij de culturele apothekers die vervolgens met ze in gesprek gaan, een diagnose stellen en ter plekke een boekrecept uitschrijven.

Beoogde eindresultaat

Per jaar 5 tot 6 spreekuren met 30 tot 50 bezoekers per spreekuur.

Wat is er in 2023 gebeurd?

We hebben in 2023 al vier goed bezochte Inloopspreekuren georganiseerd: bij Tresoar, tijdens het leesevenement Page Against the Machine, bij de boekenafdeling van kringloopwinkel Hart in Friesland in Drachten, en tijdens Uit in Huis bij boekwinkel Afûk. Eind november vonden er tijdens festival Explore the North nog boekenspreekuren plaats, en in december bij de (her)opening van de nieuwe bibliotheek van NHL Stenden hogeschool.

Wat staat er in 2024 op de planning?

In 2024 zullen we opnieuw op verschillende locaties boekenspreekuren organiseren, om zo ook steeds verschillende doelgroepen te bereiken.

Wat maakt dit een mooi project?

Het is laagdrempelig en toegankelijk, en door de herkenbare, opvallende uitstraling van de Culturele Apothekers zijn mensen vanzelf nieuwsgierig.

Zo ontstaan er gemakkelijk mooie gesprekken, met altijd een persoonlijk boekenrecept als resultaat, ter inspiratie en als stimulans om lekker te lezen.