Alle studenten lid van de bibliotheek – Firda

Omschrijving project

Onderzoeken wat ervoor nodig is om alle studenten lid te maken van de bibliotheek.

Beoogde eindresultaat

Alle studenten van Firda zijn lid van de bibliotheek.

Wat is er in 2023 gebeurd?

Er is nog niet zoveel in gebeurd: de eerste gesprekken zijn wel gevoerd.

Wat staat er in 2024 op de planning?

Er moet nog verkend worden welke vorm dit moet krijgen. Een eerste idee is om dit aan de studentenkaart van de studenten van Firda te koppelen. Een nadere uitwerking hiervan zal in de loop van 2024 plaatsvinden.

Wat maakt dit een mooi project? 

Als studenten een vrij lidmaatschap krijgen van de bibliotheek zal dit – door het enorme aanbod – de toegang tot de wereld van boeken vergroten, waarmee het leesplezier kan gaan toenemen. Door het lezen meer bekendheid te geven, zo ook de mogelijkheid om gratis boeken van de bibliotheek te lenen, zal het voor studenten de stap naar de bibliotheek kleiner maken en dus drempelverlagend werken.