Mei-inoar lêze gaat door

Sinds januari kun je op heel veel locaties in Fryslân samenlezen: Mei-inoar lêze. Een initiatief van Leeuwarden UNESCO City of Literature en de Culturele Apotheek i.h.k.v. het Fries Leesoffensief, in samenwerking met de Friese bibliotheken.

Bij Mei-inoar lêze geniet je samen met andere lezers van mooie verhalen en gedichten. De teksten worden ter plekke uitgedeeld, voorgelezen en met elkaar besproken. Iedereen kan meedoen en voorbereiding of voorkennis is niet nodig. Na de zomer gaat het samenlezen door in o.a. Wommels, Leeuwarden en Drachten en er komen ook nieuwe groepen bij.

Samenlezen is een laagdrempelige groepsactiviteit waar hardop gedichten, verhalen en fragmenten uit romans worden (voor)gelezen en gezamenlijk besproken o.l.v. een getrainde leesbegeleider. Leeuwarden UNESCO City of Literature is in 2023 met dit project gestart. Samenwerkingspartner de Culturele Apotheek gebruikt de methodiek al jaren op andere plekken in het land. Hieruit is gebleken dat de bijeenkomsten laagdrempelig zijn en dat ze verbindend en activerend werken.