Tsjil – Cedin

Omschrijving project

Tsjil is een volledig Friestalig tijdschrift voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Het magazine verschijnt acht keer per jaar en bevat onder andere korte nieuwsberichten, proza, poëzie, interviews, puzzels en een strip. Een mooie kans om Friese teksten te gebruiken bij bijvoorbeeld kunst en cultuur, geschiedenis, heemkunde en burgerschap op school. Met de informatieve teksten en bijbehorende vragen kunnen leerlingen aan de slag met leesbegrip.

De thema’s van Tsjil hebben een koppeling met de lesmethode Spoar 8 en sluiten aan op de interactieve programma-serie Tsjil Tsjekt van Omrop Fryslân die te vinden is op tsjil.omropfryslan.nl.

Beoogde eindresultaat

Leerlingen in het primair onderwijs lezen meer Friese artikelen, verhalen en gedichten.