Literatuer – Afûk

Omschrijving project

Binnen de digitale methode Searje 36 is het onderdeel Undersykje! te vinden. Een van de projecten die daaronder vallen is Literatuer, wat bestaat uit een tiental vensters uit de Canon van de Friese Literatuer, uitgegeven als het boek (en website) ‘Salang’t de beam bloeit’. De vensters geven veel informatie, bronnen en verwerkingsopdrachten bij verschillende hoofdstukken uit een rijk tijdperk.

Ook is hier de bundel ‘FerhaleFariaasje’ te vinden, die ook op papier te koop is. De bundel, met verzen en korte verhalen uit de 19e, 20e en 21e eeuw, is online met audio-ondersteuning te lezen.

Beoogde eindresultaat

Leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komen door onderzoek in aanraking met de Friese literatuur.