LinKk – Cedin

Omschrijving project

LinKk is een Friestalig magazine dat zes keer per jaar verschijnt en hoort bij de lessen Fries in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het staat vol met actuele interviews, proza, poëzie, gamenieuws, muziekberichten en andere artikelen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Bij de teksten uit het tijdschrift verschijnen opdrachten die individueel of gezamenlijk gemaakt worden in de klas.

Door het blad gratis en in klassensets van 30 exemplaren aan te bieden, kunnen jongeren het mee naar huis nemen en thuis verder lezen.

Beoogde eindresultaat

Leerlingen in het voortgezet onderwijs lezen meer Friese artikelen, verhalen en gedichten.