LêsNo – Platfoarm Lêsbefoardering Frysk

Omschrijving project

LêsNo zet in op leesbevordering en heeft als doel om brugklassers te stimuleren een Fries boek te lezen om zo het plezier van Fries lezen te ontdekken en te vergroten. Elk jaar doen er meer dan 5000 leerlingen mee. Die krijgen een nieuw Fries young adult boek waarin aansprekende maatschappelijke thema’s aan bod komen. Dat boek lezen ze met de hele klas. Met de bijbehorende opdrachten bespreken ze in de klas thema’s uit het boek, bijvoorbeeld groepsdruk, sociale media, rouwverwerking of vriendschap.

Bij elk boek verschijnt een audio- en meeleesversie zodat jongeren het boek tegelijkertijd kunnen lezen en beluisteren. Er is ook altijd een multimediale aanvulling op het boek, bijvoorbeeld een YouTube-vlog of filmpjes die het verhaal versterken.

Beoogde eindresultaat

Brugklassers lezen een Fries jongerenboek.